Podbeskidzie

Podbeskidzie to nazwa zwyczajowa. Weszła do powszechnego użycia dopiero po II wojnie światowej dla określenia terenów położonych w zachodniej części Karpat i Pogórza Karpackiego. Nazwa ta budzi wiele kontrowersji. Po pierwsze dlatego, że granice tak zwanego Podbeskidzia nigdy nie były jednoznacznie określone, po drugie – wyodrębnienie takiej jednostki nie opiera się ani na kryteriach fizyczno-geograficznych ani też historycznych. Przeciwnicy uważają, że Podbeskidzie w ogóle nie istnieje. Zwolennicy mówią, że owszem, istnieje, a uzasadniają to dwoma argumentami. Po pierwsze twierdza, że tereny te łączy obszar administracyjno-gospodarczy miasta Bielska-Białej, które obecnie spełnia funkcje centralne dla tego rejonu. Po drugie zauważają wspólne elementy kulturowe – kiedyś, pomiędzy leżącymi na pograniczu dwoma odrębnymi obszarami, zachodziła bowiem stała dyfuzja tych elementów.

Tak czy inaczej termin Podbeskidzie staje się coraz bardzie popularny, a po utworzeniu nowego województwa  śląskiego (reforma administracyjna z roku 1998) często określa się tak jego południową część, czyli powiaty bielski, cieszyński żywiecki, a także miasto Bielsko-Białą (powiat grodzki). Taki jest też zasięg terytorialny niniejszego przewodnika w którym termin Podbeskidzie zdecydowano się wykorzysta pomimo istniejących kontrowersji (odnosi się on zawsze do łącznego obszaru wyżej wymienionych powiatów).

Tak określone Podbeskidzie składa się z kilku różnych jednostek geograficznych: na południu i południowym wschodzie leży Beskid Żywiecki, na południowym zachodzie Beskid Śląski natomiast natomiast części środkowej Kotlina Żywiecka i część Beskidu Małego. Północ i północny zachód zajmuje Pogórze Śląskie, zaś jeszcze bardziej na północ znajduje się fragment kotliny Oświęcimskiej.

Gdy pod uwagę weźmie się regiony historyczne, Podbeskidzie okaże się także podzielone. To właśnie tamtędy przebiega granica pomiędzy dwoma wielkimi regionami, a mianowicie Śląskiem i Małopolską. Część wschodnia, małopolska, podzielona jest na dwa mniejsze regiony: Ziemię Żywiecką i Ziemię Oświęcimską, część zachodnia zaliczana jest natomiast do Śląska Cieszyńskiego. Historyczną granicę częściowo wyznacza przepływająca przez środek miasta Bielska-Białej rzeka Biała.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym obiektem, który można znaleźć w bazie noclegowej Meteor.

Źródło : „Przewodnik po dziedzictwie kulturowym podbeskidzia” Kamila Jankowska, wydawca ARR S.A Bielsko-Biała  2009 r.